Välkommen att skriva en motion till årets föreningsstämma den 5 maj.

Läs mer här om hur man går tillväga och vad man skall tänka på.
Med vänlig hälsning / Styrelsen