Nytt informationsbrev från projektgruppen

Läs mer här om bl.a. färdigställande, felanmälan och hanteringen av Corona.